House of Nomads

Den Sjællandske Grusbande

Grusbandens formål er at intensivere vand- og fiskeplejearbejdet på Sjælland og Øerne. I spidsen står bandeleder Rune Hylby, der sammen med et netværk af frivillige arbejder med vand- og fiskepleje i samarbejde med kommuner og lodsejere om vand- og fiskeplejeprojekter.

Baggrund

På en lun oktober lørdag deltog House of Nomads som frivillig, da et stræk af Hove Å, tæt på Roskilde, skulle have lagt gydegrus og sten ud.

I den forbindelse blev kameraet medbragt, for at dokumentere projektet og processen, og give Rune Hylby og Den Sjællandske Grusbande et bibliotek af billeder de kan bruge til kommunikation og presse efter behov.

Levering

Fotografi

Lokation

Hove Å, Danmark